COMPLIANCE EXPRESS

LA SEVA EMPRESA ESTA SIENT INVESTIGADA I NO TE UN PLA DE PREVENCIO PENAL?

En aquest cas, es imprescindible que inicï la implementació del Plà de Prevenció Penal EXPRESS,
per aconseguir una atenuació de la pena en la sentencia. (Art.31 quater CP)

SI EL JUTGE CONSIDERA LA SEVA EMPRESA COM INVESTIGADA

Els nostes especialistes realitzaran els passos necessàris per implementar el Plà de Prevenció Penal a la seva empresa amb rapidesa (express) i complint tots els cànons necessaris per a conseguir l’absolució o be un atenuant en la sentencia.

TINGUI L’EMPRESA AL DIA

En aquest cas, en que l’empresa ja està sent investigada, l’objectiu sempre será obtindre l’exemció de l’empresa, o bé que es reconegui una atenuant fruit d’haver implementat un plà de prevenció express abans de la celebració del judici oral.
L’adopció de mesures de compliment un cop iniciada la instrucció d’un expedient sancionador reflecteix formalment la voluntat complidora de l’empresa.

L’adopció de mesures de compliment un cop iniciada la instrucció d’un expedient sancionador reflecteix formalment la voluntat complidora de l’empresa.