CORPORATE DEFENSE

ACOMPANYEM A LA SEVA EMPRESA; ABANS, DURANT I DESPRES DEL CONFLICTE PENAL

Defensem l’empresa, als membres del consell d’administració, directius a través de l’assessorament preventiu respecte de la idoneïtat jurídica-penal de decisions preses i executades o pendents de prendre i / o executar, i si fos el cas d’una investigació penal es acompanya a l’empresa i el seu equip en totes les fases de la defensa del procediment penal

EN QUINES ACCIONS POT QUEDAR IMPLICADA LA SEVA EMPRESA

Delictes comesos per:

A) Administradors de fet o de dret quan actuïn en nom propi o per compte de l’empresa i en profit i/o benefici d’aquesta

B) Directors generals, de departament i empleats que treballin sota la direcció dels representants legals i/o administradors, actuant en profit i/o benefici directe o indirecte de l’empresa.

$

DENUNCIANT L’ INFRACCIÓ PENAL

A les autoritats abans de conèixer que el procediment judicial es dirigeix contra la persona jurídica

$

COL·LABORANT AMB EL TRIBUNAL

Aportant proves en qualsevol moment del procés, que fossin noves i decisives per aclarir les responsabilitats penals dimanants dels fets.

$

REPARANT O DISMINUINT EL DANY CAUSAT

Pel delicte anteriorment al judici oral.

Establint les mesures eficaces per prevenir i descubrir delictes en el futur.

ESCENARIS POSSIBLES EN ELS QUE ES POT TROBAR LA SEVA EMPRESA DEVANT D’UNA INVESTIGACIÓ JUDICIAL:

A) Amb un Pla de Prevenció Penal idoni i eficaç-L’EMPRESA QUEDARÀ EXENTA

B) Amb un Pla de Prevenció Penal de maquillatge, o “copy paste” es a dir;
No idoni i eficaç-L’EMPRESA NO QUEDARÀ EXENTA, PERÒ S’APLICARÀ L’ATENUANT.

C) Sense un PPP està a temps de – IMPLEMENTAR UN PPP I OBTINDRE UN ATENUANT.

D) En cas contrari, PROBABLEMENT SIGUI COMDEMNADA SENSE ATENUANT.

A MÉS A MÉS CAL TINDRE EN COMPTE QUE DEVANT L’ACCIO PENAL TAMBÉ PODRIEM CONSEGUIR UNA ATENUANT

Denunciant l’infracció penal a les autoritats abans de coneixer que el procediment judicial es dirigeix contra la persona jurídica.

Col.laborant amb el Tribunal; aportant proves en qualsevol moment del procés, que fossin noves i decisives per aclarir les respon sabilitats penals dimanants dels fets.

Reparant o disminuint el dany causat pel delicte anteriorment al judici oral.

Establint les mesures eficaces per prevenir i descubrir delictes en el futur.

ELS NOSTRES SERVEIS DE CORPORATE DEFENSE SON

DEFENSA PENAL

Tant si l’organització no disposa d’un sistema de Compliance penal o fins i tot tenint-lo, no està lliure de ser investigada pels delictes tipificats en el 31-bis
Cada vegada amb més freqüència, la fiscalia i les acusacions particulars sol·liciten la investigació de les empreses. Quan el procediment es dirigeix contra l’organització, és fonamental comptar amb una defensa experta durant totes les fases del procediment.

ASSESORIA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

L’última reforma de la Llei de Societats de Capital (introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre) ha endurit en gran manera el règim de responsabilitat dels administradors de les societats mercantils, fentla extensiva, en termes de solidaritat, a les persones físiques designades pels administradors de la persona jurídica com a representants de tal càrrec i incloent dins del seu àmbit els alts directius de la societat/ empresa.
Lea notícies diares que el ciutadà, (empresari) veu als mitjans de comunicació relatives a responsabilitats penals d’empreses, directius, consellers , fa imprescindible, en major mesura, un assessorament especialitzat a l’òrgan d’administració (administrador);consells d’Administració., alts directius…

COMPLIANCE EXPRESS

Quan l’empresa està sent inspeccionada o investigada podem fer-li un pla de prevenció de Delictes Urgent que li permeti acreditar el compromís de l’empresa amb el compliment normatiu.

INVESTIGACIONES INTERNAS

Disposem d’un equip d’Investigacions Internes Corporatives amb la finalitat d’aclarir els fets i protegir la posició jurídica de la seva empresa. L’equip d’Investigacions Internes Corporatives adquireix rellevància almenys en dues situacions:

  • Permetre a l’empresa exigir responsabilitats a algún membre de l’empresa.
  • Proporcionar proves.

EN DEFINITIVA: PROTEGIM A LA SEVA EMPRESA, PERSONA JURÍDICA, SOCIS, ADMINISTRADORS I DIRECTIUS DE POSIBLES CONSEQÜÈNCIES PENALS