COLABORAR AMB GPS COMPLIANCE PENAL

¿Vols colaborar amb nosaltres?
Rebi l’ajuda que necessita per atendre millor als seus clients

Són aquells despatxos d’advocats, consultories, assessories d’empreses que presentant-se com a candidats i reunint els requisits d’incorporació, i després de l’acceptació de la seva candidatura. Signarà un acord de col·laboració pel qual a través de GPS Compliance oferirà als seus clients:

Serveis de Compliance Penal:

Plans de Prevenció Penal idòni i eficaç

 

Servicios de Corporate Defense:

Defensa Penal de les empreses.

Plà de Prevenció de delictes urgents per a les empreses que han sigut imputades. (Compliance Express)

Assessoria Consell d’administració.

Defensa dels interessos de l’empresa en fornt de tercers.

GPS Compliance mai entra en competència amb els col·laboradors, assessors de l’empresa ans al contrari, col·labora amb ells en la implementació del Pla de Prevenció Penal i en els serveis de Corporate Defense.

REQUISITS INCORPORACIÓ

  • Despatx propi de reconegut prestigi amb cartera de clients
  • Haurà de reunir tots els requisits legals, tributaris i de seguretat social que li possibilitin l’exercici de la seva activitat professional de forma autònoma.

AVANTATGES PER AL COL·LABORADOR AUTORITZAT:

  • Proporciona als seus clients un servei excel·lent en Plans de Prevenció de Delictes i Corporate Defense.
  • Obté marges de benefici en tots els productes i serveis que es prestin al client amb independència del tipus de servei, de la mida de l’empresa i de la seva intervenció professional o no.
  • Creixement sense costos: Augmenta la cartera de serveis professionals que proporciona als seus clients sense necessitat d’augmentar els seus costos ni de realitzar inversió.
  • Possibilitat d’utilitzar la marca GPS Compliance en la comunicació amb els seus clients.
  • Possibilitat d’oferir als seus clients finançament concertat amb el Banc de Sabadell i BBVA
  • Subministrament de materials gràfics corporatius i material de màrqueting: Fullets, Targetes, Suports …