PROGRAMES DE SOFTWARE

PROGRAMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

Oferim al CLIENT l’ utilització d’una aplicació informàtica de Compliance (programa de gestió de Compliance) que a més a més de monitoritzar ens permet acreditar d’una manera àgil la gestió administrativa i procedimental de la funció de Compliance i que servirà d’eina de base per a gestionar els riscos. Aquesta aplicació permet reduir els recursos dedicats i facilita al CLIENT focalitzar-se en els seus objectius prioritaris de negoci.

 

A GPS Compliance Penal Actualment treballem amb diferents programes en Gestió de Riscos de Compilance

PROGRAMAS DE SOFTWARE

PROGRAMES DIFERENTS PER A DIFERENTS NECESSITATS

Les necessitats d’una gran companyia no són les mateixes que les d’una una empresa micro. pyme o gran empresa. Tampoc són les mateixes necessitats si l’empresa desitja controlar només els riscos penals o vol incloure el control del compliment legal, si desitja implementar un canal de denúncies ( códig étic) o un GRC ( Governance risk compliance) integral.

 

A GPS Compliance Penal Actualment treballem amb diferents programes en Gestió de Riscos de Compilance