CANAL DE DENUNCIES

POSA SOBRE LA TAULA UNA ACCIÓ POTENCIALMENT CONTRARIA AL CODI DE CONDUCTA I/O AL CODI PENAL.

Si algún membre de l’equip de l’empresa es coneixedor d’alguna irregularitat, té al seu
avast la possiblitat de denunciar de forma totalment confidencial i sense cap represàlia.

DEFENSI LA SEVA EMPRESA AMB EL NOSTRE SISTEMA DE CANAL DE DENÚNCIES.

És un mitjà de comunicació que les empreses posen a disposició dels seus directius, treballadors, accionistes, proveïdors etc. I que permeten denunciar o comunicar:

 1. Les Accions delictives que s’estiguin realitzant dins de l’empresa.
 2. La possible incidència que afecta el codi de conducta aprovat per la companyia o els protocols i procediments relacionats amb el compliment normatiu.

EL NOSTRE CANAL DE DENUNCIES

CONFIDENCIAL + ASSEGURANÇA

Perquè es pot gestionar a través del nostre despatx d’advocats que garanteix el secret professional de les comunicacions, mitjançant servidors ubicats a Espanya i adaptats als més alts estàndards en matèria de privacitat i seguretat informàtica.

ALTAMENT ESPECIALITZAT

Atès que totes les comunicacions són rebudes, analitzades i tractades per advocats especialitzats en Compliance Penal que prèviament hauran estudiat les especials característiques de l’empresa que sol·licita els nostres serveis, assegurant que s’oferirà en cada moment la resposta més adequada.

INDEPENDENT

Perquè és extern a la pròpia organització, assegurant-nos que totes les comunicacions seran rebudes, tractades i comunicades directament als responsables de Compliment de l’Empresa (Compliance Officer) i a la més alta Administració de la mateixa, evitant d’aquesta manera l’ocultació de riscos o fraus.

ALTERNATU

Ja que permet a tots els integrants de l’empresa disposar d’una via segura i confidencial per denunciar al marge de la cadena d’informe habitual de l’empresa.

COM GESTIONEM L’INFORMACIÓ

El nostre equip d’advocats està preparat per mantenir un diàleg constant amb el denunciant, donant-li suport i informant en tot moment del desenvolupament de la seva denúncia, sol·licitant-quan sigui necessari més detalls que permetin aclarir la situació.

El denunciant / comunicant rep un codi d’usuari i contrasenya que li permetran en tot moment accedir a la seva denúncia i fer un seguiment, mantenint un diàleg actiu i confidencial amb l’advocat que la tramita.

DENUNCIANT

 • Envia denúncia
 • Rep feedback i si vol entaula diàleg amb l’ advocat

Conexión encriptada

EL NOSTRE SISTEMA

 • Garanteix seguretat tècnica
 • Protegeix accés 3ª parts

Conexión encriptada

ADVOCAT

 • Gestiona la denúncia
 • Dirigeix diàleg confidencial

MILLOR JUNTS

Externalitzar el canal garanteix que la informació obtinguda sigui tractada amb objectivitat i independència, i no es perdi de forma errònia o interessada per algú o alguns de dins de l’empresa.

Element imprescindible per qualsevol empresa que vulgui implementar un
Sistema de cumpliment amb bons resultats en l’ambit preventiu.

FORMULARIO DE DENUNCIAS

El canal de denuncias es un servicio externo a su empresa que pone a disposición de sus empleados, usuarios, clientes, proveedores o colaboradores con total garantía de confidencialidad y seguridad una vía ágil, eficaz, segura y ANÓNIMA para denunciar o informar de cualquier sospecha de conductas, irregularidades, fraudes que afectan contra la legalidad, código ético o Plan Compliance de su empresa.

  Proves/ Documents

  Quan s'ha produït la no conformitat*Als matinsMitg diaTardeNit

  Periodicitat de la no ConformitatDiariamentUn cop per setmanaUn cop al mes

  *Camp Obligatori

  *Accepto els termes i condicions de la política de privacitat.